กรมทหารราบที่ 5 จัดพิธีปฐมนิเทศกำลังพลก่อนออกปฏิบัติราชการสนาม ประจำปี 2567

0
112
เมื่อ 19 มี.ค.67, 0900 พ.อ.ธนพล นุ้ยสุข รอง ผบ.ร.5 ทำการแทน ผบ.ร.5 เป็นประธาน ในพิธีปฐมนิเทศกำลังพลก่อนออกปฏิบัติราชการสนาม ประจำปี 2567 โดยมี การจัดการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ กพ. ร.5 เพื่อให้ กพ. ของหน่วยมีความรู้ มีความชำนาญและเข้าใจในการปฏิบัติทางยุทธวิธี ตามสถานการณ์ต่างๆ
เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามต่อไป โดยมีการอบรมดังนี้
– การอบรมด้านสิทธิกำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนาม โดยองค์ทหารผ่านศึกเขตสงขลา
– การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฝื้นคืนชีพ (CPR)
– การอบรมกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจราชการสนาม
ณ ห้องสอนอบรม ร้อย.ยก.ร.5 ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here