โครงการ “บุตรหลานกำลังพลสุขภาพดี…เริ่มที่บ้าน”

0
154

🔺️เมื่อ 16 ก.พ. 67, 1400 พ.อ.ทวีพร คณะทอง ผบ.ร.5 และ คุณ รุจิรา คณะทอง ประธาน สมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ร.5 พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้าน และแพทย์ประจำหน่วย เข้าเยี่ยมบุตรแรกเกิดของกำลังพล/ครอบครัว ตามโครงการ “บุตรหลานกำลังพลสุขภาพดี…เริ่มที่บ้าน” จำนวน 1 ราย คือ บุตรของ ร.อ.ภูวดิษ หนูโหยบ ณ บ้านเลขที่ 564/97ซอย 6 หมู่บ้านปาล์มสปริงส์แกรนด์วิลล์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โดยหน่วยได้ให้คำแนะนำในการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด, การรับประทานอาหารที่ช่วยบำรุงร่างกาย, การสังเกตพัฒนาการของบุตร เพื่อให้บุตรหลานของกำลังพล ได้รับการดูแลที่ถูกสุขลักษณะ ส่งเสริมให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สมวัยตามศักยภาพ บนพื้นฐานลักษณะนิสัยที่ดี และในการนี้ได้มอบเงินบำรุงขวัญ และสิ่งของจำเป็นในการเลี้ยงดูบุตรให้กับกำลังพลและครอบครัว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ🔻

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here