กรมทหารราบที่ 5 ️จัดกิจกรรมเสนาสนเทศ พบปะพูดคุยเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา กำลังพลและครอบครัว

0
74

*กรมทหารราบที่ 5 ️จัดกิจกรรมเสนาสนเทศ พบปะพูดคุยเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา กำลังพลและครอบครัว
🔺เมื่อ 27 พ.ค. 67 ,1800
พ.อ.ทวีพร คณะทอง ผบ.ร.5 และคุณ รุจิรา คณะทอง ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ร.5 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศ พบปะพูดคุยเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา กำลังพลและครอบครัว โดยได้ชี้แจงวิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนาหน่วยให้เจริญก้าวหน้า พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการปฏิบัติที่สำคัญ ให้แก่กำลังพลนายทหาร นายสิบ และครอบครัว รวมทั้งได้สอบถามข้อขัดข้องต่างๆ ในการดำรงชีวิต โดยให้กำลังพลแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาให้ตรงตามความต้องการ และในการนี้ได้มอบเงินรางวัลให้กับกำลังพล ที่ชนะเลิศ การประกวดโครงการ “บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง” และโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการปลูกผักปลอดสารพิษทานเอง ทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัวกำลังพล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ณ ร้อย.ยก.ร.5 ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา🔻

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here