🌈 กรมทหารราบที่ 5 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับ กำลังพลที่จะปลดออกจากทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุน และกำลังพลที่ผ่านการทดสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2567

0
87

เมื่อ 24 เม.ย.67, พ.อ.ทวีพร คณะทอง ผบ.ร.5 เป็นประธาน ในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับ กำลังพลที่จะปลดออกจากทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุน จำนวน 41 นาย และกำลังพลที่ผ่านการทดสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2567 จำนวน 8 นาย พร้อมมอบโอวาทและแนวทางในการปฏิบัติหลังปลดทหารกองประจำการ ณ บก.ร.5 ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 🔻

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here