กรมทหารราบที่ 5 จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ อบรมให้ความรู้ในเรื่องศาสตร์พระราชา ให้กับนักเรียนโรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา

0
149

เมื่อ 11 ..67, 1330 ..ธนพล  นุ้ยสุข รอง ผบ..5 ทำการแทน ผบ..5 และ คุณรุจิรา  คณะทอง ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา .5 พร้อมด้วย สมาชิกแม่บ้านฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ อบรมให้ความรู้ในเรื่องศาสตร์พระราชา ให้กับนักเรียนโรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา จำนวน 5 ฐานการเรียนรู้  ได้แก่ 1.ฐานคนรักษ์แม่ธรณี 2.ฐานคนรักษ์สุขภาพ 3.ฐานคนรักษ์น้ำ 4.ฐานคนรักษ์ป่า 5.ฐานคนรักษ์แม่โพสพ

โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติ ดังนี้

1. กิจกรรมการทำ EM BALL

2. กิจกรรมการทำปุ๋ยหมัก

3. กิจกรรมตามหาพืชสมุนไพร

พร้อมทั้งให้นักเรียนได้รู้จักวิธีการคัดแยกขยะ และการนำวัสดุเหลือใช้มารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร .5 และ ธนาคารขยะ .5 ค่ายเสนาณรงค์ .หาดใหญ่ .สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here