กรมทหารราบที่ 5 และ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 5 ทำการตรวจสภาพความพร้อมรบ และร่วมฝึกเดินทางไกล ของหน่วยกรมทหารราบที่ 5 และกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 5 ประจำเดือน ธันวาคม 2567 ตามนโยบายของกองทัพบก

0
175

กรมทหารราบที่ 5 โดย พ.อ.ทวีพร คณะทอง ผบ.ร.5 นำ กพ.นายทหาร และ นายสิบ ทำการตรวจสภาพความพร้อมรบ และร่วมฝึกเดินทางไกล ของหน่วยกรมทหารราบที่ 5 ประจำเดือน ธันวาคม 2567 ซึ่งหน่วยจะต้องทำการฝึก และทบทวนความรู้ทางทหาร เพื่อให้เกิดความชำนาญขึ้นภายในหน่วย ตามนโยบายของกองทัพบก ซึ่งถ้าหน่วยมีความพร้อมทั้งด้านกำลังพล และยุทโธปกรณ์ มีความรู้ความสามารถมีความแข็งแกร่ง มีความแข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจแล้วนั้น หมายความว่าหน่วยจะมีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่มอบหมายให้ได้ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงขีดความสามารถ และศักยภาพของหน่วย ที่พร้อมจะรองรับภารกิจที่หลากหลาย อีกทั้งภัยคุกคามทุกมิติ ในปัจจุบันภายใต้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับการฝึกเดินทางไกลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติการตรวจสภาพความพร้อมสำหรับการฝึกเดินทางไกลเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์ในการสนับสนุนภารกิจ รวมถึงเพื่อส่งเสริมกระตุ้นเตือนหน่วยให้มีการตรวจสภาพความพร้อมรบของหน่วยตนเอง และเร่งแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้หน่วยมีความพร้อมที่จะรองรับการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ หน่วยขึ้นตรงกรมทหารราบที่ 5 ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติตาม นโยบายของกองทัพบก ตลอดจนเพื่อให้ ผู้บังคับหน่วย และกำลังพลมีความคุ้นเคยในเรื่องการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดจนสามารถปฏิบัติภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here