กรมทหารราบที่ 5 อบรมแนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์(Social Media) อย่างสร้างสรรค์ ของ ทบ. ให้แก่ ทหารกองประจำการหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66 (ทหารใหม่)

0
144

กรมทหารราบที่ 5 โดย ฝ่ายสารสนเทศ .5  ดำเนินการอบรมแนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์(Social Media) อย่างสร้างสรรค์ ของ ทบ. และ ข้อห่วงใยของ ผบช. ในการใช้สื่อฯ แก่ ทหารกองประจำการหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66(ทหารใหม่) ผ่านช่องทาง Facebook, Twitter, Ig, Tiktok และ Youtube โดยได้เน้นย้ำ การใช้ สื่อ(Social Media) ต้องระมัดระวังในเรื่องต่างๆ อย่าใช้ในทางที่ผิด และไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน โดยเน้นย้ำให้กำลังพลมีความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน ตามนโยบาย ของ ผบช. อย่างเคร่งครัด  หน่วยฝึกทหารใหม่ .5 พัน.1 ค่ายเสนาณรงค์ .หาดใหญ่ .สงขลา โดยมีกำลังพลร่วมอบรมจำนวน 217 นาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here