กรมทหารราบที่ 5 “ ดูแล ห่วงใย ใส่ใจ น้องคนเล็ก ของกองทัพบก (เพราะ เราคือ ครอบครัวเดียวกัน)

0
197

พ.อ.ธนพล  นุ้ยสุข รอง ผบ.ร.5 ทำการแทน ผบ.ร.5 , คุณรุจิรา  คณะทอง ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ร.5 ,นายแพทย์ประจำหน่วย และสมาชิกสมาคมแม่บ้านฯ เข้าเยี่ยมเยียนครอบครัวทหารใหม่ ผลัด 2/66 ที่มีความยากจน และลำบากในการดำเนินชีวิตประจำวัน จำนวน 2 ราย ดังนี้

  1. พล.ฯ ทรงวิทย์ เพ็ชรรัตน์มุณี สังกัด ร้อย.บก.ร.5 ณ บ้านเลขที่ 2 ม.6 ต.ทำนบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ซึ่งมียายป่วยติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
  2. พลฯ พิสิทธิ์ แสงสีดำ สังกัด ร้อย.ค.หนัก ร.5 ณ บ้านเลขที่ 17/115 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ซึ่งมีบิดาป่วยติดเตียง เป็นโรคขาตีบ และมีโรคประจำตัว

ในการนี้ นายแพทย์ของหน่วย ได้ตรวจวัดความดัน และตรวจดูอาการผู้ป่วยติดเตียง/ให้คำแนะนำในการรักษา และหน่วยได้มอบสิ่งของอุปโภค บริโภคที่จำเป็น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังทำให้ทหารใหม่ ได้พบครอบครัว เพื่อเป็นการคลายความกังวลใจ ตามโครงการ “ห่วงใยครอบครัวทหารใหม่ น้องคนเล็กของกองทัพบก”

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here