ร่วมโหลดแอปพลิเคชั่น “ทางรัฐ” เพื่อใช้ประโยชน์ในการแสดงตนและเป็นหลักฐานการแสดงตนของกำลังพลกองทัพบกในรูปแบบดิจิทัล

0
193

เมื่อ 5 ก.ค.66 พ.อ.ฐนิตพนธ์ หงษ์วิไล ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 5, นายทหาร และ นายสิบของหน่วย ร่วมโหลดแอปพลิเคชั่น “ทางรัฐ” เพื่อใช้ประโยชน์ในการแสดงตนและเป็นหลักฐานการแสดงตนของกำลังพลกองทัพบกในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพบกกับ DGA ที่ดำเนินการภายใต้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เข้ากับระบบฐานข้อมูลกำลังพลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX) ณ กองบังคับการกรมทหารราบที่ 5 ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

#กรมทหารราบที่5

#กองทัพภาคที่4

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here