หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 จัดกิจกรรมนำเยาวชนจากสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยที่อยู่ในห้วงปิดเทอม มาทัศนศึกษาการปฏิบัติภารกิจของ กกล.ป้องกันชายแดน

0
85

🔺เมื่อ 17 พ.ค. 67, 0800 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 จัดกิจกรรมนำเยาวชนจากสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยที่อยู่ในห้วงปิดเทอม มาทัศนศึกษาการปฏิบัติภารกิจของ กกล.ป้องกันชายแดน เพื่อศึกษาเรียนรู้ความสำคัญของการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน ตลอดจนได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติดังนี้
🔹รับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติภารกิจของหน่วย ณ ห้องประชุม บก.ฉก.ร.5 ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา
🔹ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานด่านศุลกากรสะเดา ณ ด่านศุลกากรสะเดา ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา
🔹รับฟังบรรยายสรุป การปฏิบัติงานของ ชป.จรยุทธ์ มว.ปล.ที่.2 ร้อย.ร.5021 บริเวณ หลักเขตแดนที่ 17 A ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา
🔹รับฟังการบรรยายประวัติความเป็นมา และ เยี่ยมชมวัดเขารูปช้าง ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา
🔹ร่วมกิจกรรมสันทนาการจากชุด ปจว.ฉก.401 (ร้อย.ปจว.4) ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา🔻

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here