กรมทหารราบที่ 5 ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงาน ของจุดตรวจร่วม 4 ฝ่าย ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 จุดตรวจ/จุดบริการประชาชนหน้าค่ายพระปกเกล้า อ.เมือง จ.สงขลา

0
85

🔻 เมื่อ 11 เม.ย.67, 0900 น. พ.อ.ธนพล นุ้ยสุข รอง ผบ.ร.5 ทำการแทน ผบ.ร.5 ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงาน ของจุดตรวจร่วม 4 ฝ่าย ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 พร้อมทั้งพบปะให้โอวาท และมอบของบำรุงขวัญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบายและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ในการควบคุมพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวก และเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ณ จุดตรวจ/จุดบริการประชาชนหน้าค่ายพระปกเกล้า อ.เมือง จ.สงขลา 🔻

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here