พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารชั้นประทวน กรมทหารราบที่ 5

0
111

🔺เมื่อ 20 ก.พ.67, 0930 พ.อ.ทวีพร คณะทอง ผบ.ร.5 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารชั้นประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ กห. ว่าด้วยการแต่งตั้งยศ และการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร นายทหารชั้นประทวน จำนวน 11 นาย พร้อมมอบโอวาทและแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ กพ. ณ บก.ร.5 ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 🔻

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here