กรมทหารราบที่ 5 ให้การต้อนรับ ผบ.พล.ร.5 ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธาน ตรวจสภาพความพร้อมรบ ร้อย.ร.,ร้อย.ป.,ร้อย.ค.เตรียมพร้อม ทภ.4

0
150

เมื่อ 5 ก.พ.67, 0900 พ.อ.ทวีพร คณะทอง ผบ.ร.5 ให้การต้อนรับ พล.ต.อภินันท์ แจ่มแจ้ง ผบ.พล.ร.5 ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธาน ตรวจสภาพความพร้อมรบ ร้อย.ร.,ร้อย.ป.,ร้อย.ค.เตรียมพร้อม ทภ.4 รับฟังการบรรยายสรุปแนวทางการใช้กำลัง และแผนการฝึกกองร้อยเตรียมพร้อม ทภ.4
โดยมี ผบ.ร.5, ผบ.พัน.ร.นขต.ร.5, ผบ.ป.5 พัน.5, ฝอ./ฝก. และ ผบ.ร้อย.นขต.บก.ร.5 เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปฯ และเป็นประธานการตรวจสภาพความพร้อมรบ ในการนี้ได้พบปะและมอบนโยบายการฝึกโดยเน้นย้ำให้มีความพร้อมตั้งแต่ระดับบุคคล จนถึงระดับหน่วย ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ความพร้อมของอาวุธยุทโธปกรณ์,ความพร้อมด้านความรู้ตามตำแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติทางยุทธวิธี, ระเบียบการนำหน่วย, การทำความเข้าใจแผน/คำสั่งการฝึกรวมถึงพื้นที่การฝึกโดยละเอียด ณ กอ.ฝึก.ร.5 และ ลานอเนกประสงค์ มทบ.42 ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here