ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 ลงพื้นที่เน้นย้ำมอบแนวทางในการปฎิบัติงาน ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 และ กองร้อยทหารราบที่ 5021

0
199
พ.อ.ทวีพร คณะทอง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 ลงพื้นที่เน้นย้ำมอบแนวทางในการปฎิบัติงาน ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 และ กองร้อยทหารราบที่ 5021 ตามสั่งการของ ผู้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความปลอดภัย รวมทั้งการควบคุมพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล และพื้นที่ชายแดนที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย เพื่อป้องกัน ยับยั้ง สกัดกั้น ไม่ให้ กลุ่มผุเก่อเหตุรุนแรง,กลุ่มแนวร่วมและผู้กระทำผิดก่อเหตุ ตลอดจนการกระทำความผิดกฎหมายทุกรูปแบบในพื้นที่แนวชายแดน อ.สะเดา จ.สงขลา โดยมีรายละเอียดดังนี้
– ประชุมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติภารกิจ ให้แก่ ฝ่ายอำนวยการ
– พบปะให้โอวาทกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5
– ตรวจเยี่ยมพบปะให้โอวาทพร้อมรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติภารกิจ ของกำลังพล ชุดปฎิบัติการจรยุทธ์ หมวดปืนเล็กที่ 2 กองร้อยทหารราบที่ 5021 และมอบของบำรุงขวัญ ณ บริเวณ หลักเขตแดนที่ 21/22 บ.ไทยจังโหลน อ.สะเดา จ.สงขลา
– ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติภารกิจ ของ กองร้อยทหารราบที่ 5021 และลงนามสมุดเยี่ยม
– พบปะให้โอวาท กำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจ กองร้อยทหารราบที่ 5021 และ หมวดปืนเล็กที่ 2 กองร้อยทหารราบที่ 5021 ณ. กองร้อยทหารราบที่ 5021 บ.ทับโกบ อ.สะเดา จ.สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here