ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 71 พรรษา

0
225

เมื่อ 19 มิ.ย.66, 1330 พ.อ.ฐนิตพนธ์ หงษ์วิไล ผู้บังคับการการกรมทหารราบที่ 5 และ พ.อ.หญิง พิมพ์นภัส วัฒนศักดิ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารราบที่ 5 พร้อมด้วย คณะผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรง กรมทหารราบที่ 5 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 71 พรรษา ( 28 กรกฎาคม 2566 ) เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรง ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

#กรมทหารราบที่5

#กองทัพภาคที่4

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here